Jaký je váš dotaz?

Časté dotazy k našim benefitům a produktům Pluxee pro naše partnery, zaměstnance a zaměstnavatele. 

Product

V závodní jídelně poskytujeme oběd bývalým zaměstnancům v důchodu a přispíváme jim 90 Kč za oběd. Musíme tuto částku danit? Musí být odvedeno sociální a zdravotní pojištění? Pokud ano, z jakého příjmu se to strhává, když důchodce nemá příjem?

Bohužel dle legislativy platné od 1.1.2024 i zvýhodněný oběd představuje pro důchodce bývalého zaměstnance příjem ze závislé činnosti. Vzhledem k tomu, že není splněná podmínka pro osvobození od daně (výkon práce minimálně 3 hodiny), je potřeba odvést za důchodce bývalého zaměstnance daň z příjmu a v prvním roce po odchodu do důchodu také sociální a zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že zvýhodněný oběd představuje nepeněžní příjem, je potřeba na straně zaměstnavatele tuto výhodu „nabrutovat“ a odvést tak za zaměstnance daň i pojistné. Tyto náklady nejsou na straně zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem.

Z loňského roku nám zůstaly ve FKSP finance. Můžeme za ně nakoupit stravenky? Budou se započítávat do limitu?

Pokud stravenky zakoupíte letos, je potřeba k nim přistupovat podle aktuálně platné legislativy pro rok 2024, tj. je nutno dodržet podmínky 55:45, přičemž z 55 % lze vykazovat na vrub rozpočtových nákladů a až do zbývajících 45% můžete přispívat z FKSP. Dále platí,  že příspěvek od zaměstnavatele do částky  116,20 Kč za pracovní směnu je osvobozený od zdanění, hodnota nad tento  limit bude podléhat zdanění (a pojistnému).

Jak se dodaňuje stravenka částečně hrazená z FKSP?

Pokud součet denního příspěvku od zaměstnavatele a příspěvku z FKSP nepřesáhne částku 116,20 Kč (platí pro rok 2024), není zapotřebí nic dodaňovat.  Částka  nad tento limit (i v případě příspěvku z FKSP) je na straně zaměstnance příjem podléhající zdanění (a pojistnému).

Pokud máme nyní uvedeno, že zaměstnanec má nárok na stravenku po odpracování min. 4 hodin, musíme to nyní upravit na 3 hodiny, aby byla stravenka daňově uznatelná?

Nikoliv, podmínka odpracování alespoň 3 hodin je nutná pouze pro daňově osvobozený příspěvek na straně zaměstnance. Je ve vaší kompetenci stanovit přísnější podmínky poskytování. Na daňový režim přísnější podmínky mít vliv nebudou. 

Zaměstnanci u nás pracují na dvanáctihodinových směnách. Mám povinnost dávat zaměstnancům dvě stravenky? Je v pořádku, pokud se rozhodneme dávat zaměstnancům jen jednu stravenku při jakkoliv dlouhé směně?

Zaměstnavatel má možnost, nikoliv povinnost, poskytovat další stravenku při směně delší jak 11 hodin. Je tedy čistě ve vaší kompetenci rozhodnout, zda a v jaké výši poskytnete další stravenku.

Zaměstnanec má standardní úvazek na 42,5 hodiny týdně, tzn. 8,5 hodiny denně. Jeden den v týdnu musel zůstat o 4 hodiny déle v práci. Náleží mu druhá stravenka za přesčas, když odpracoval za ten den více než 11 hodin?

Nikoliv, protože druhou daňově zvýhodněnou stravenku lze poskytnout pouze u předem stanovené směny delší jak 11 hodin. Pokud tedy zaměstnanec pracuje na standardní osmihodinové směny, pak v případě přesčasu se nejedná o předem stanovenou směnu dle zákoníku práce.

Umožňuje nyní stravenkový paušál dát zaměstnanci dva příspěvky na stravné při směně delší 11 hodin?

Ano, od 1. 1. 2024 je možno poskytnout 2 stravovací paušály v případě jedné směny delší jak 11 hodin (při dodržení ostatních podmínek).

Co mám sdělit svým zaměstnancům?

Pokud se na vás některý ze zaměstnanců obrátí, ujistěte ho, že se pro něj z hlediska využívání zaměstnaneckých benefitů nic nemění. SODEXO bude nyní poskytovat stejné benefity a služby pod novou značkou Pluxee. Zůstatek na jejich kartě zůstává stejný, své benefity mohou využívat na stejných místech jako dosud.

Náleží zaměstnanci stravenka za mimořádnou směnu nařízenou zaměstnavatelem?

Dle zákoníku práce zaměstnanec nemá nárok na příspěvek na stravování za mimořádnou směnu, ale náleží mu diety (dle cestovních náhrad).

Pokud jde náš zaměstnanec na pracovní oběd s naším klientem, náleží zaměstnanci na tento den stravenka? Jak se pak započítává?

Nikoliv, v případě, že se jedná o pracovní oběd, pak pokud nad rámec tohoto oběda poskytnete zaměstnanci ještě i stravenku, bude stravenka představovat zdanitelný příjem zaměstnance.

Jak nová legislativa pohlíží na občerstvení na pracovišti? Je nutné jej zaměstnanci počítat do denního limitu a pak případně dodaňovat?

Pokud se jedná o drobné občerstvení (např. ovoce, sušenky, koláčky apod.), nepočítá se zaměstnanci do denního limitu. Pokud by se jednalo o větší jídlo (např.: v rámci workshopu objednáte pro každého zaměstnance pizzu), je potřeba jej do limitu započítat.

Pizza je ideálním příkladem – když objednáte každému zaměstnanci celou pizzu, tak je to plnohodnotné jídlo, které je nutné do limitu počítat. Pokud však každý zaměstnanec dostane jen 1-2 kousky pizzy jako občerstvení, tak nikoli. Do limitu se nezapočítávají nealkoholické nápoje, které má zaměstnanec běžně na pracovišti v průběhu pracovní směny k dispozici.

Co se pro mě jako klienta změní?

Pluxee je značka zaměřená na multibenefity a zapojení zaměstnanců; naše současné i budoucí produkty a služby pomohou zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců, učinit je šťastnějšími v práci i mimo ni tím, že jim otevřou svět příležitostí.

Dostaneme nové nálepky na dveře? A kdy?

Ano, s informacemi o tom vás bude kontaktovat náš partnerský tým v dostatečném předstihu.

Kde mohu zkontrolovat historii svých transakcí?

Existuje několik způsobů, jak si můžete zobrazit historii transakcí:

  1. Webová aplikace na ucet.pluxee.cz: Pro detaily transakcí se přihlaste na svůj účet na webu ucet.pluxee.cz a najděte je v sekci "Volný čas" a/nebo "Stravování".
  2. Mobilní aplikace Pluxee účet: Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů do Pluxee Connect nebo Pluxee účtu a najděte historii transakcí přímo v aplikaci.
  3. Kontaktováním zákaznické linky: Pro získání informací o transakcích můžete také kontaktovat naši zákaznickou linku. Operátor bude pro ověření vyžadovat bezpečnostní kód, který jste obdrželi spolu s kartou Pluxee.

Jak dlouho můžeme ještě akceptovat starou značku Sodexo?

Někteří uživatelé ve vaší zemi si zachovají své karty a poukázky se značkou Sodexo. Prosíme, abyste je nadále přijímali, a to až do konce platnosti karet a poukázek.

Jaké přínosy společnosti Pluxee nabízí?

Vašim zaměstnancům otevíráme svět příležitostí. Pomáháme vám lépe spolupracovat s vašimi zaměstnanci tím, že s nimi navazujete smysluplnější vztahy a hrajete v jejich životě důležitější roli.

Jak si změnit PIN kód Pluxee karty?

Zapomněli jste svůj PIN kód?

Existuje mnoho důvodů, proč byste mohli potřebovat změnit PIN, který chrání vaši benefitní kartu. Může se stát, že si PIN zapomenete při opakovaných platbách do 500 Kč, nebo ho ve spěchu opakovaně zadáte špatně a potřebujete ho znovu nastavit. Bez ohledu na důvod je důležité vědět, jak resetovat svůj PIN a nastavit si nový.

Kdy je PIN používán?

  • Při každé kontaktní platbě (zasunutím do terminálu)
  • Při bezkontaktních platbách nad 500 Kč

Pro které benefitní karty je možné nastavit PIN?

  • Kartu Gastro
  • Kartu Flexi
  • Kartu Multibenefit (PIN se nastavuje pro každou kartu zvlášť)

Resetování PIN kódu můžete provést snadno ve svém účtu Pluxee na adrese ucet.pluxee.cz nebo v mobilní aplikaci Pluxee účet.

Na webových stránkách Pluxee účtu:

Přihlaste se ke svému účtu na adrese ucet.pluxee.cz. Nejprve vyberte typ účtu, ke kterému je karta přiřazena – "Stravování" pro kartu Gastro nebo "Volný čas" pro kartu Flexi. V účtu "Stravování" klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu a vyberte možnost „Reset PIN“. Potvrďte svou volbu a při další platbě kontaktním způsobem (tj. zasunutím karty do platebního terminálu) nastavte na platebním terminálu nový PIN.

V mobilní aplikaci:

Resetování PIN kódu v aplikaci Pluxee účet probíhá podobně. Nejprve vyberte typ účtu „Stravování“ nebo „Volný čas“ a poté v záložkách „Karty“ klikněte na tlačítko „Reset PIN“. Potvrďte svou volbu a váš PIN bude resetován. Při další platbě si na platebním terminálu nastavte nový PIN. Nezapomeňte, že transakce musí být provedena kontaktně.

Je provize stále stejná?

Ano, vaše provize a obchodní podmínky zůstávají stejné jako dříve.

Je systém proplácení stále stejný?

Ano, systém proplácení a obchodní podmínky zůstávají stejné jako dříve.

Kdy můj zaměstnanec obdrží novou kartu?

Změna značky na Pluxee nevyžaduje nové karty pro vaše zaměstnance. Stávající karty Sodexo zůstávají platné a mohou být nadále používány. Vaši zaměstnanci mohou i nadále používat stejnou kartu jako dosud.