Možnosti výhodnější provize

Pro partnery, kteří přijímají stravovací benefity od Pluxee, přinášíme alternativní možnosti proplácení s výrazně nižší provizí. Stačí své finanční prostředky z papírových či elektronických stravenek převést k vybraným dodavatelům.

Možnosti výhodnější provize – Makro

Své prostředky tímto způsobem proplácet až 2x týdně. Požadavek na změnu frekvence je nutné provést alespoň 5 dnů před koncem zúčtovacího období. 

Jak se registrovat?
 • Registrujte se na makro.cz/zadost-o-registraci. Registraci dokončíte v nejbližším velkoobchodním středisku MAKRO.
 • Vyplňte registrační formulář Oznámení o novém MAKRO customer number, který naleznete v Partnerském portálu v sekci Ke stažení.
 • Vyplněný formulář zašlete elektronicky na partner.cz@pluxeegroup.com nebo přidejte k propláceným stravenkám a doručte do Pluxee.
 • Do formuláře vyplňte MAKRO customer number, který naleznete na zadní straně své MAKRO karty. V případě, že má vaše karta sedmimístné číslo, přidejte před něj číslici 0.
Jak převést a proplácet prostředky?
 • Proplácení bodů ze stravenkové karty Gastro. 
  • Nastavte si způsob proplácení v Partnerském portálu Pluxee v sekci Informace o smlouvě, Smluvní produkty. Po kliknutí na tlačítko Detail u produktu Gastro se vám zobrazí všechny způsoby proplácení.
  • Bez jakýchkoli poplatků můžete své prostředky tímto způsobem proplácet až 2x týdně. Požadavek na změnu frekvence je nutné provést alespoň 5 dnů před koncem zúčtovacího období. 
 • Proplácení papírových stravenek Gastro
  • Doručte stravenky osobně do některého ze Zákaznických center Pluxee nebo poštou na oddělení centrálního vyplácení Pluxee. V přiložené výčetce zaškrtněte možnost proplácení u MAKRO a uveďte své MAKRO customer number.