Jak potvrdit převzetí karet?

Jak potvrdit převzetí objednávky?

Karetní zásilku doručenou na firemní adresu potvrdíte ve vašem účtu order.pluxee.cz v záložce Karty – Karetní zásilky. Zde zadáte číslo a kód zásilky, které jsou uvedeny v dodacím listu – ten jsme vám zaslali jako součást zásilky. Pokud již dopis nemáte, kontaktujte nás telefonicky na 233 113 435 nebo e-mailem na klient.cz@pluxeegroup.com.

Karetní zásilku doručenou na adresu zaměstnance si zaměstnanec potvrdí ve svém osobním účtu na stránkách ucet.pluxee.cz v detailu dané karty.

Z důvodu ochrany karet před zneužitím není bez potvrzení zásilky a změny stavu karet na „K aktivaci“ možné karty používat.