paragraf

Čtyřikrát k dohodám

27.06.2024

Ačkoli takzvaná velká novela zákoníku práce nabyla účinnosti již od 1. října 2023, respektive 1. ledna 2024, nebude určitě na škodu zopakovat si některé novinky, které tato novela přinesla ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr.

1. Dovolená

Zaměstnancům, jejichž právní vztah založený dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti („dohodáři“) trvá v kalendářním roce alespoň 4 týdny a současně odpracují aspoň 80 hodin, vzniká poprvé v roce 2024 nárok na dovolenou. Neplatí tedy, že by nárok na dovolenou měli všichni dohodáři. Konkrétní délka jejich dovolené se bude, stejně jako u zaměstnanců v pracovním poměru, poměrně odvíjet od jejich odpracované doby (podobně jako například u zaměstnanců s kratší pracovní dobou).

V praxi se často řeší, zdali je přípustné, aby výměra dovolené dohodářů byla jiná, zpravidla kratší, než výměra dovolené zaměstnanců v pracovním poměru. Máme za to, že by představovalo nepřípustné nerovné zacházení, pokud by dohodář měl kratší výměru dovolené než zaměstnanec v pracovním poměru vykonávající tutéž práci.

2. Příplatky

Novela zavedla povinnost poskytovat dohodářům

  • příplatek za práci v sobotu a v neděli;
  • příplatek za práci v noci;
  • příplatek za práci ve svátek;
  • příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

S dohodáři je tedy ohledně těchto příplatků zapotřebí zacházet stejně jako se zaměstnanci v pracovním poměru.

3. Povinnost rozvrhnout dohodářům pracovní dobu

I když i nadále platí, že – nesjednají-li si strany jinak – není zaměstnavatel povinen dohodářům přidělovat práci, je nově zapotřebí, pokud dohodář práci konat má, pracovní dobu rozvrhnout písemný rozvrhem. Oproti zaměstnancům v pracovní poměru však postačí seznámit dohodáře s tímto rozvrhem 3 dny předem. Lze dokonce sjednat ještě kratší dobu pro toto seznámení.

4. Informační povinnost

Zaměstnavatel je nově povinen dohodáře písemně informovat o obsahu právního vztahu založeného dohodou. Zavádí se tak obdobná povinnost, jakou má již delší dobu zaměstnavatel vůči zaměstnancům v pracovním poměru.

 

Článek vznikl ve spolupráci s poradenskou kanceláři Rödl & Partner.

Autor: Mgr. Václav Vlk,  Associate Partner, advokát 

V případě zájmu se můžete s krátkým dotazem k tématu obrátit na autora článku na e-mailové adrese: vaclav.vlk@roedl.com

 

Rödl & Partner je mezinárodní poradenská kancelář, která se řadí k vedoucím poradenským společnostem na evropském trhu. Poskytuje služby ve všech oblastech podnikání; propojuje právní, daňové, auditorské, účetní a podnikové sféry poradenství. Kancelář je zastoupena ve všech významných průmyslových zemích světa. Silnou pozici si vybudovala především na trhu ve střední, východní a západní Evropě, v Asii i USA. Poradenský servis poskytuje více než 5 800 poradců ve 110 pobočkách v téměř 50 zemích světa. V České republice Rödl & Partner působí od roku 1991, pobočky má v Praze a Brně. Poradenský servis nabízí díky své síti více než 320 poradců v oborech právní poradenství, daňové poradenství, audit, business proces outsourcing a podnikové poradenství. Je dvanáctinásobným držitelem prestižního ocenění Právnická firma roku v oboru daňového práva v letech 2012 až 2023. Více na www.roedl.cz. 

RödlPartner