Motivace manažerů prodejen

FMCG -- Fast Moving Consumer Goods

S jakým problémem se klient potýkal?

Klientem je distributor kosmetických vlasových přípravků potřeboval zajistit kvalitní vystavení a správný způsob prezentace konkrétních kosmetických značek v kamenných prodejnách v České republice.

Dárek případová studie

Jak jsme našli řešení?

Klient se potýkal s tím, že prodejny, kam dodával svoje zboží, se nedržely jeho pokyny k tomu, jak má být na prodejnách toto zboží vystavováno a prezentováno.

Zjistili jsme, že prodejny dostávají včas pokyny od distributora k prezentaci zboží, stejně tak dostávají i s dostatečným časovým předstihem potřebné bannery, letáky, plakáty i stojany potřebné k prezentaci zboží.

Klientovi jsme tedy doporučili zaměřit se na motivaci klíčových osob v prodejnách, aby zajistili správnou propagaci zboží.

Jak jsme řešení implementovali a s jakými výsledky?

Navrhli jsme klientovi motivaci manažerů poboček prostřednictvím Pluxee Dárek.

Kvalitu vystaveného zboží a prezentaci výrobků bude na pravidelné bázi kontrolována a hodnocena zástupcem klienta. Pro zástupce klienta bude tento úkon součástí jeho KPI.

Manažer pobočky, která splní všechny předem dohodnuté klientovi požadavky na vystavení a prezentaci zboží, získá od klienta Dárkové poukazy v předem stanovené výši.

Další příklady

Jak Dárek pomohl našim klientům

Karta motivace manažerů prodejen

Motivace manažerů prodejen

FMCG

Karta motivace manažerů prodejen

Vzdělávání a motivace prodejců

Stavební průmysl

Karta zvýšení spokojenosti zákazníků

Zvýšení spokojenosti zákazníků

Pojišťovnictví

Karta motivace poradců k sjednávání úvěrů

Motivace poradců k sjednávání úvěrů

Finanční sektor

Karta hromadné dopravy

Motivace zákazníků k využívání dopravy

Doprava

Úvodní fotka retence odběratelů

Odměňování odběratelů

Agro

Karta navýšení prodeje pneumatik

Navýšení prodeje pneumatik

Automotive