Motivace koncových zákazníků k využívání mezistátní hromadné dopravy

Doprava

S jakým problémem se klient potýkal?

Soukromý dopravce působící na území České republiky zavedl nové pravidelné spojení z Prahy do Varšavy. Obsazenost pravidelného spoje po prvním pololetí nenaplňovala očekávání. Proto připadalo v úvahu nejen snížení kapacity spojů, ale i jejich četnosti či úplné zrušení.

Dárek případová studie

Jak jsme našli řešení?

Prošli jsme s klientem klíčová data ohledně obsazenosti spojů. Podívali jsme se na výsledky stávající propagace nového spoje a na to, jaký dopad má nízká obsazenost spojů na ekonomiku jeho provozu.

Na základě dostupných informací a dat jsme navrhli klientovi intenzivnější propagaci nového spoje prostřednictvím spotřebitelské soutěže.

Jak jsme řešení implementovali a s jakými výsledky?

V prvním kroku jsme nastavili spotřebitelskou soutěž na jeden měsíc. Zákazník, který si zakoupil v daném měsíci jízdenku z Prahy do Varšavy a zpět přes e-shop dopravce, byl automaticky zařazen do slosování.

Zákazníci, kteří si zakoupili v daném měsíci jízdenku na přepážce, mohli svoje čísla jízdenek poslat elektronicky a zapojit se tím do slosování.

Po skončení daného měsíce dopravce vylosoval tři výherce, kterým věnoval Pluxee Dárek.

Kromě navýšení obsazenosti spoje v daném měsíci dopravce rozšířil databázi svých zákazníků, protože podmínkou vstupu do soutěže bylo uvedení mobilního telefonu a e-mailové adresy. Dopravce tak může svoje zákazníky v budoucnu snadněji oslovit s dalšími akcemi.

Další příklady

Jak Dárek pomohl našim klientům

Karta motivace manažerů prodejen

Motivace manažerů prodejen

FMCG

Karta motivace manažerů prodejen

Vzdělávání a motivace prodejců

Stavební průmysl

Karta zvýšení spokojenosti zákazníků

Zvýšení spokojenosti zákazníků

Pojišťovnictví

Karta motivace poradců k sjednávání úvěrů

Motivace poradců k sjednávání úvěrů

Finanční sektor

Karta hromadné dopravy

Motivace zákazníků k využívání dopravy

Doprava

Úvodní fotka retence odběratelů

Odměňování odběratelů

Agro

Karta navýšení prodeje pneumatik

Navýšení prodeje pneumatik

Automotive