Motivace poradců k sjednávání úvěrů

Finanční sektor

S jakým problémem se klient potýkal?

Bankovní instituce působící na území České republiky hledala způsob pro motivaci svých interních zaměstnanců (poradců) ke zvýšení aktivity v oblasti nabízení a sjednávání úvěrových smluv.

Dárek případová studie

Jak jsme našli řešení?

Podívali jsme se s klientem na aktuální výsledky interních poradců v oblasti sjednávání úvěrových smluv a seznámili jsme se s konkurenčními produkty.

Zjistili jsme, že v kontextu konkurence jsou nabízené úvěrové produkty klienta ve srovnatelné kvalitě a překážkou je pouze snížená důvěra poradců k těmto produktům.

Na základě těchto informací jsme klientovi doporučili uspořádat workshop pro poradce, ukázat jim porovnání dostupných úvěrových produktů na trhu a vysvětlit jim výhody úvěrových produktů klienta v kontextu konkurence. Zároveň jsme navrhli klientovi připravit motivační systém pro poradce.

Jak jsme řešení implementovali a s jakými výsledky?

Ve spolupráci s klientem jsme připravili pro poradce motivační soutěž.

Aby bankovní poradce mohl čerpat odměnu, musí sjednat za stanovené období předem dohodnutý počet úvěrových smluv.

Budget pro odměny se stanoví jako podíl z celkového hodnoty prodaných úvěrů v tomto období.

Po skončení soutěžního období se tento budget rozdělí mezi 10 nejlepších poradců. Poradcům bude odměna vyplacena prostřednictvím Pluxee Dárek, čímž klient zajistí spokojenost všech odměněných.

Díky doplnění vzdělání v oblasti úvěrů získali poradci důvěru a jistotu, díky soutěži pak získali i motivaci a nabídka úvěrových produktů tak klientovi vzrostla od 10 %.

Další příklady

Jak Dárek pomohl našim klientům

Karta motivace manažerů prodejen

Motivace manažerů prodejen

FMCG

Karta motivace manažerů prodejen

Vzdělávání a motivace prodejců

Stavební průmysl

Karta zvýšení spokojenosti zákazníků

Zvýšení spokojenosti zákazníků

Pojišťovnictví

Karta motivace poradců k sjednávání úvěrů

Motivace poradců k sjednávání úvěrů

Finanční sektor

Karta hromadné dopravy

Motivace zákazníků k využívání dopravy

Doprava

Úvodní fotka retence odběratelů

Odměňování odběratelů

Agro

Karta navýšení prodeje pneumatik

Navýšení prodeje pneumatik

Automotive